آوریل 25, 2023

8 راه کنترل خشم در کودکان

موقعیتی را تصور کنید که در آن کودکی بسیار عصبانی است، جیغ می کشد و به زمین لگد می‌کوبد! صحنه ای که ممکن است هر بزرگسالی […]